• Den samme flotte bladrotasjonen og lydbølgevibrasjonene som på den originale Panther Martin classic spinneren, men med 2 bladsett for dobbel effekt!
  • Panther Martins unike patenterte design ved å la akselen gå igjennom et unikt konvekst/ konkavt spinnerblad, sørger for en uimotståelig effekt på fisken!
  • De to bladene er atskilt med en gullplettert kule, for å sørge for at begge bladene roterer