Tørket Fjellgull er laget etter samisk tradisjonelle metoder og er tørket i uteluft. Fra gammelt av tørket samene reinkjøtt for å kunne oppbevare og ha tilgang til reinkjøtt om sommeren, da det ikke var muligheter for nedfrysing. Tørket kjøtt var den største kilden til proteiner om sommeren.