Sightron Garanti/ Forsikring

Sightron Garanti/Reklamasjon.

Produkter som er sendt ut av USA, og som ikke er kjøpt/bestilt av  Offisiell Importør (Jaktfall) , er å betrakte som Grå Marked Produkter, og dekkes ikke av Sightron sin garanti.

Det betyr at du selv må kontakte Sightron, og betale frakt, reparasjonskostnader og returfrakt selv, om noe skjer med din optikk.

Derfor bør du alltid sørge for å be om kvittering når du kjøper av brukt Sightron optikk, så du har dokumentasjon på at den er kjøpt hos importør.

En annen god grunn til å alltid be om kvittering, er for å forvisse deg om at produktet faktisk er selgers eiendom, og slikt sett bidrar til at tyvegods blir vanskeligere å omsette.