100 bilder pr måned er helt gratis, det koster heller ingenting å laste ned Spypoint appen.

Når du har brukt de 100 bidlene, slutter kameraet å sende bilder til din app den måneden.

Så får du 100 nye bilder neste måned.

Du må altså selv kjøpe en større kontoplan, om du ønsker fler bilder oversendt.

Genialt da du slipper ubehagelig høye MMS regninger!

Her kan du se en oversikt over kontoplaner