Den klassiske presisjonssenen! Denne fiskesenen er digitalt utviklet i Tyskland for å garantere et maksimalt avvik på 0,01 mm i diameter. Platil Strong har en eksepsjonell knutestyrke.