Obs! Fôrproduktene er ment solgt til folk som skal bruke det i utlandet, f.eks jaktterreng i Sverige. 

"Det er forbudt å legge ut saltstein eller fôr til ville hjortedyr i hele landet. I Nordfjella-sonen og i Selbu-sonen er det i tillegg forbudt å legge ut saltsteiner i utmark til husdyr. Forbudet skal hindre ansamlinger av dyr. Ansamling gir økt risiko for smittespredning."