Eurohunt Bøketjære 500ml Spray

EUROHUNT bøketjære er ren bøketjære uten tilsetningsstoffer eller feromoner. Den tiltrekker seg villsvin og hjort over lange avstander og er svært enkel å bearbeide på grunn av sin mediumkonsistens.

PrisNOK129,00 inkl. mva.
På lager
Produsent:
Eurohunt
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Eurohunt Bøketjære 500ml Spray

EUROHUNT bøketjære er ren bøketjære uten tilsetningsstoffer eller feromoner. Den tiltrekker seg villsvin og hjort over lange avstander og er svært enkel å bearbeide på grunn av sin mediumkonsistens. Den egner seg utmerket til maling av trær og fôringsplasser. Du vil bli overrasket over hvor raskt den velprøvde bøketjæren tiltrekker seg vilt med sin unike tiltrekningskraft. Topp kvalitet fra 2 ganger kokt bøketjære.

Advarsel - Tjære, tre, aceton Fare: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan sprekke ved oppvarming. Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter. Sikkerhetsinformasjon: Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Unngå å puste inn spray. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut kontaktlinser, hvis det er lett å gjøre. Fortsett å skylle. Hvis hudirritasjon eller utslett oppstår: Søk legehjelp/tilsyn. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelig med såpe og vann. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C/122 °F. Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.